Regnskapsfører

Sliter du med å finne tiden til å gjøre regnskapet for bedriften, eller synes du kanskje det er utfordrende å skulle gjøre alene? Hos oss kan du få hjelp fra profesjonelle regnskapsførere.

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe med?

Bilagsføring

Når bedriften din gjør kjøp som er relevante til driften, er dette kostnader som gir bedriften fradrag. Men for at du skal få dette fradraget, må du også kunne sende inn dokumentasjon i form av kvitteringer og fakturaer. Det betyr at filer laget i word og excel ikke er godt nok til å kunne få skattefradrag for bilagene dine. Det er et strengt regelverk for bokføringen – dette hjelper vi deg med!

Med oss som samarbeidspartner blir bilag korrekt registrert, og du får de fradrag du har krav på. Vi passer på at MVA-behandlingen blir utført i tråd med gjeldende lovverk. Du har vel ikke lyst til å gå glipp av skattefradrag?

Er du usikker på om bilagene er bokført korrekt? Vi utfører kontroller av bokførte opplysninger og gir tilbakemelding om eventuelle feil eller mangler. Vi gir en detaljert tilbakemelding som sørger for at du fremover fører disse bilagene på korrekt måte etter loven.

Kontroll av regnskap

Er du usikker på om regnskapet ditt er på stell? Regnskapet skal i mange tilfeller rapporteres videre til myndigheter, aksjonærer og styre til bedriften. For å forsikre deg om at du gir riktige opplysninger videre, er det smart å ta kontroller av regnskapet.

Regnskapsførere kaller dette for avstemming, og de fleste bedrifter er pålagt å gjennomføre avstemminger løpende gjennom året. Avgifter som MVA og arbeidsgiveravgift blir kontrollert, slik at du betaler korrekte beløp til Skatteetaten. Hvis du rapporterer for sent vil det påløpe store bøter, og betaler du ikke tidsnok vil du i tillegg få høye rentekostnader på dette. Vi kontrollerer at alle rapporterte opplysninger er korrekt og påser at innsendelser skjer innen fristene.

Dersom du fører regnskapet selv, er det også smart og beroligende å få en ekstern kontroll av regnskapsfører. Vi utfører kontroller av hele regnskapet og gir tilbakemelding på regnskapets status, og kommer med gode råd om hvordan regnskapsarbeidet kan forbedres.

Rapportering

Vet du egentlig status på selskapets økonomiske stilling og likviditet? Rapporter fra oss vil gi deg god innsikt i din drift og kan være avgjørende for fremtidig planlegging. Rapporter skal trekke frem de vesentlige delene av regnskapet på en systematisk måte. Hvor detaljert rapporten bør bære vil avhenge av driften til din bedrift, men at rapporter bør utarbeides gjelder for alle – uavhengig av størrelse. En god rapport som gir et godt virkelighetsbilde, gir deg gode forutsetninger for å sikre lønnsomhet og en sunn drift.

Vi hjelper deg å få en bedre økonomisk oversikt! Ta kontakt i dag for hjelp til regnskapsføringen.

Andre tjenester

Rådgivning

Lønn

Årsoppgjør