Lønn

Om du ønsker at en ekstern aktør til å ta seg av lønnskjøringen står vi klare. Vi samarbeider med både Fiken og Tripletex innen lønnskjøring, og hjelper deg gjerne å sette opp lønnssystemet for din bedrift.

Kontakt oss

Om du ønsker at en ekstern aktør til å ta seg av lønnskjøringen står vi klare. Våre systemer tilbyr lønnsbehandling direkte i systemet, som forenkler din hverdag og gir trygghet på at riktige lønnsopplysninger blir utbetalt. Her kan du lese om systemene som vi bruker:

Fiken

Med Fiken får du en enkel måte å føre lønn på. Alt er digitalt, og kan settes opp slik at det går automatisk etter de første forhåndsinnstillingene er gjort.

Hva får du med lønnskjøring via Fiken?

 • Innhenting av skattekort
 • Beregning av lønn og feriepenger
 • Innsending til Altinn
 • Betale ut lønninger
 • Sende ut lønnsslipper
 • Informasjon om skatter og arbeidsgiveravgift

For å sette opp lønnskjøring via Fiken trenger du kun å føre opp den ansattes personalia og type lønn. Ut ifra om den ansatte har fastlønn eller timelønn, vil Fiken kunne beregne lønnen og komme med forslag til godtgjørelse for eventuelle utlegg som er registrert. Fiken tar også hensyn til om den ansatte har en ansettelsesform som innebærer bonuser eller provisjon. Fiken er lett å holde oversikten over.

Vi kan hjelpe deg i så stor grad som du selv ønsker. Om du trenger hjelp til hele lønnskjøring kan vi gjøre dette. Om du kun trenger hjelp med innstillinger eller enkelte gjøremål vil vi også kunne bistå deg med dette.

Tripletex

Tripletex lar deg sette lønnskjøringen på Autopilot. Bruker du Tripletex til å føre lønn får du reiser, utlegg og lønn i ett og samme kjør.

Hva får du med lønnskjøring via Tripletex?

 • Direkte kobling med Altinn
 • Lønn, reise og utlegg
 • Betale ut lønninger
 • Automatisk beregning av feriepenger
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Tripletex har flere pakker du velge mellom, alt ettersom størrelsen på bedriften din. I forhold til Fiken, vil Tripletex egne seg bedre for bedrifter med mange ansatte eller med en mer komplisert lønnsstrukter. Når du bruker Tripletex vil du oppleve en god flyt mellom ulike poster. Systemet har flere integrasjoner som gjør det lett å holde oversikt. Vi har god erfaring med bruk av Tripletex og kan både hjelpe deg å komme i gang og å holde det gående. Du bestemmer hvor mye hjelp du ønsker!

Usikker på hvilket system som er best for deg? De ulike systemene har mange likheter, og det er forståelig at det ikke er så lett å skille mellom de to – snakk derfor med oss! Ut ifra dine spesifikasjoner kan vi vurdere hvilket alternativ som passer deg best.

Andre tjenester

Rådgivning

Regnskapsfører

Årsoppgjør